Uutuus 2019! IISI-jätevedenpuhdistamot

Pisaron on ottanut myyntiin kaksi mallia Green Rockin IISI-jätevedenpuhdistamoista. Tutustu malleihin lisää alta ladattavista pdf-tiedostoista sekä valmistaja Green Rockin sivuilta.

IISI KIVI

IISI KIVI on ainutlaatuisen yksinkertainen puhdistamo, joka puhdistaa kaikki kotitaloudessa syntyvät jätevedet. IISI KIVI on biologiskemiallinen jatkuvatoiminen pienpuhdistamo.

IISI KIVI soveltuu viidelle henkilölle ja taloihin, joissa voidaan hyödyntää olemassa olevia sakokaivoja. Sakokaivojen tulee olla 3-osaiset tiiviit ja niiden vesitilavuus yhteensä vähintään 2m3. IISI KIVI -jätevedenpuhdistamolla päivität olemassa olevan jätevesijärjestelmäsi nykyisen asetuksen vaatimalle tasolle nopeasti ja edullisesti. Lisäksi IISI KIVI on erittäin helppo asentaa, oli kesä tai talvi.

Puhdistamon fosforinpoisto tapahtuu IISI -kemikaalipumpun avulla, jossa saostuskemikaalia syötetään viemäriin ja muodostunut sakka laskeutetaan saostuskaivossa. IISI-kemikaalipumppu asennetaan talon sisälle. Hälytin ilmoittaa kemikaalin lisäys tarpeesta. Saostuskemikaalina käytetään IISI-saostuskemikaalia.

IISI S6

IISI S6 -puhdistamo käsittelee maksimissaan kuuden henkilön kaikki asumisjätevedet. IISI on biologiskemiallinen jatkuvatoiminen pienpuhdistamo. IISI S6 -puhdistamo sisältää kolmiosastoisen saostussäiliön. Pienpuhdistamo on CE-testattu EN 12566-3 standardin mukaisesti ja täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset. IISI S6 sopii hyvin uudis- ja saneerauskohteisiin ja se kestää erittäin hyvin kuormitusvaihteluita.

Puhdistamon fosforinpoisto tapahtuu IISI -kemikaalipumpun avulla, jossa saostuskemikaalia syötetään viemäriin ja muodostunut sakka laskeutetaan saostuskaivossa. IISI-kemikaalipumppu asennetaan talon sisälle. Hälytin ilmoittaa kemikaalin lisäys tarpeesta. Saostuskemikaalina käytetään IISI-saostuskemikaalia.